Fakta om Guldsmide

100_0060_2En guldsmed utför hantverksmässiga unika arbeten i guld och silver. Guldsmide är ett av de äldsta hantverken historien känner till. Materialet guld är känt sedan cirka 5500 år tillbaka.

5500 år tillbaka

Smidesarbetet bygger med den bakgrunden helt naturligt mycket på tradition. Det krävs känsla och konstnärligt skapande för materialen. Verktyg och tillverkningsmetoder för det hantverksmässiga arbetet har förblivit detsamma genom generationer. Maskiner kan inte utföra allt som hantverket kan.

Hantverk eller massfabricerat?

Utvecklingen av värdet på hantverksmässiga tillverkade föremål utförda i guld eller silver kan mångfaldigas och försäljningspriset är helt oberoende av dagsprisen för materialen, utan har stigit i värde genom det unika utförandet.

Värdestegringen på massfabricerande smycken, oftast gjutna, är ringa och är oftast vid försäljning starkt knutet till dagsvärdet på råmaterialet och vikten av föremålet.

En guldsmed utför hantverksmässiga unika arbeten i guld och silver. Guldsmide är ett av de äldsta hantverken historien känner till.

Kontaktinfo

Telefon: 046 - 12 71 20
E-post:

Claes Paulsson
Guldsmed
Lilla Fiskaregatan 4
(in på gården)
222 22 LUND

Referenser

Lunds Universitet

Vi tillverkar doktorsringar  och hedersdoktorsringar till följande fakulteter:

Medicinska, Teologiska, Juridiska, Filosofiska,

Ekonomiska, Artistiska fakulteterna

Vi tillverkar även civilekonomringen.

Malmö Högskola

Här tillverkar vi Malmö Högskolas doktorsring, rektorskedjan,

hedersdoktorsringar samt doktorsringen och

hattmärket till Odontologiska och  filosofiska

fakulteten.

 

Lunds Kommun

Här tillverkar vi förtjänstmedalj

Lunds kyrkomedalj

Odd Fellow

Här tillverkar vi ordförandekedjan

Tetra Pak

Miniatyrtetra i silver

Jaktpris i silver